Oscar och Adéle Flensburg - fond för medarbetare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fonden "Oscar och Adéle Flensburgs understödsfond" riktar sig främst till dig som är tillsvidareanställd inom Gävle kommun, men också till dig som är pensionerad f.d. tillsvidareanställd.

Fondens ändamål är att

  1. Lämna stöd till nybliven änka/änkling efter anställd vid Gävle kommun med 3 000 kr + 1 000 kr per de barn som är under 18 års ålder
     
  2. Lämna stöd till tillsvidareanställda hos Gävle kommun med barn, där barnet eller barnen är yngre än 18 år, enligt följande:
  • Rehabiliteringsåtgärder på grund av funktionshinder eller sjukdom (max 10 000 kr/barn)
  • Studier, kulturaktiviteter eller andra ändamål som bedöms vara av kostsamt slag (max 5 000 kr/barn)
  1. Lämna pensionstillskott till pensionerad anställd, som inte uppnått 30 års tjänstgöring. Företräde lämnas till f.d. anställd med sjuk- eller förtidspension.

Stöd enligt punkt 1 utbetalas utan ansökan. Stöd enligt punkterna 2 och 3 måste du ansöka om. Dina ansökningar matchas mot fondens regler (statuter). 

Ansök senast första måndagen i maj

Enligt personuppgiftslagen får vi inte behandla dina uppgifter utan ditt godkännande.
Genom att du klickar på ”Skicka in” i våra e-tjänster godkänner du att Gävle kommun behandlar dina uppgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Att du är eller har varit tillsvidareanställd i Gävle kommunkoncern
  • E-legitimation
  • Fullständiga kontouppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa