Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd. Information om vart den ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten. 

Övrig info och anvisningar för blanketten finns på de sista sidorna. Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00