Lägenhetsregistret - ajourhållning

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret. Information om vart den ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten.

Övrig info och anvisningar för blanketten finns på sista sidan. Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

I informationsbladet finns information för dig som fastighetsägare, samt instruktioner om hur man sätter lägenhetsnummer.

Frågor om e-tjänsten

Behöver du hjälp att använda e-tjänsten eller har förslag på förbättringar, är du välkommen att kontakta Gävle kommuns kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00