VA-installation villor och småhus - anmälan

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för anmälan av VA-installation i villor och småhus. Information om vart den ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten.  

Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00