Kulturstipendium - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om kulturstipendium via e-tjänst eller blankett. Ansökningsperioden för hösten är mellan 1 september och 25 september.

Varje år delar Kultur- och fritidsnämnden ut ett antal stipendier för insatser inom kulturområdet inom Gävle kommun eller med anknytning till denna.  Vill du läsa mer om våra stipendium besök www.gavle.se/kulturstipendier.

Stipendier du kan söka under hösten

  • Karin och Erik Engmans stipendium för utbildning och fortbildning. Delas varje år ut till två unga bildkonstnärer som är bosatta och/eller verksamma i Gävle.
  • Ungdomskulturstipendier för stöd och uppmuntran till individuella och kollektiva insatser på kulturområdet. Delas ut till ungdomar, bosatta och/eller verksamma i Gävle i åldern 14 - 25 år.
  • Ungdomsmusikstipendier för stöd och uppmuntran till individuella och kollektiva insatser som är av betydelse för ungdomsmusiken i Gävle. Delas ut till personer som är bosatta och/eller verksamma i Gävle.
  • Kyrkans Ungdomsgårdars ungdomsledarstipendium är ämnat för ungdomsledare som på sin fritid svarat för mångårig och engagerad ledargärning inom Gävle kommun och ska användas till studieresa enligt mottagarens önskemål.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa