Rivning - information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen

LÄS MER

Här kan du hämta information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen angående rivningsavfall.

Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00