Förskola/pedagogisk omsorg - anmälan (utan e-leg)

LÄS MER

Här anmäler du ditt barn till kommunal eller fristående förskola, annan pedagogisk verksamhet (dagbarnvårdare) och fritidshem.

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att registreras av Utbildning Gävle och användas i kommunens administration.

Frågor om e-tjänsten

Behöver du hjälp att använda e-tjänsten eller har förslag på förbättringar, är du välkommen att kontakta Gävle kommuns kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00