Förskola/fritidshem - Lämna inkomstuppgift

LÄS MER

Här kan du lämna inkomstuppgifter avseende avgift för förskola och fritidshem via e-tjänst eller blankett.

lnkomstuppgifter från hushållet där barnet är folkbokfört lämnas in till Utbildning Gävle när man ansöker om plats i kommunal förskola eller annan pedagogisk verksamhet.
lnkomstuppgiften ska uppdateras minst en gång per år. 

lnkomstuppgiften ska även uppdateras vid förändring i hushållets sammansättning eller om inkomsten förändras samt efter uppmaning av Utbildning Gävle. Söker du plats på fristående förskolor hanteras uppgifterna av dessa verksamheter.

Inkomster som räknas som avgiftsgrundande i e-tjänsten/blanketten:

 • Aktivitetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Arbetslöshetsersättning (a- kassa)
 • Familjehemsersättning
 • Föräldrapenning
 • Inkomst av näringsverksamhet för egen företagare
 • Livränta
 • Lön (inklusive OB-tillägg)
 • Omställningspension
 • Semesterersättning
 • Sjukersättning
 • Tjänstepension
 • Utbildningsbidrag (inte studiemedel från CSN)
 • Vårdbidrag
 • Ålderspension (allmän pension)
 • Änkepension

Inkomster som inte räknas som avgiftsgrundande i e-tjänsten/blanketten:

 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Etableringsersättning
 • Försörjningsstöd
 • Studiemedel från CSN (bidrag eller lån)
 • Underhållsbidrag
 • Underhållsstöd
 • Utvecklingsersättning

För att logga ut från e-tjänsten gå bakåt till den nya självserviceportalen eller stäng ner webbläsaren.

Frågor om e-tjänsten

Behöver du hjälp att använda e-tjänsten eller har förslag på förbättringar, är du välkommen att kontakta Gävle kommuns kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00

Följande behövs för e-tjänsten