God man/förvaltare - utgiftsspecifikation

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för utgiftsspecifikation för god man/förvaltare. Blanketten fungerar som en kassabok och underlättar redovisningen.

Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00