Skolskjuts - hur långt har vi till skolan?

LÄS MER

I vår karttjänst kan du mäta avståndet mellan elevens boendeadress och skolan. Det ger dig vägledande information om du är berättigad till skolskjuts eller elevresa utifrån avståndskravet.

Läs mer om skolskjuts (grundskola) http://www.gavle.se/Utbildning--barnomsorg/Grundskola/Skolskjutsregler/
Läs mer om elevresa (gymnasieskola) http://www.gavle.se/Utbildning--barnomsorg/Gymnasieskola/Busskort/

 

 

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00