Skolskjuts - hur långt har vi till skolan?

LÄS MER

I vår karttjänst kan du mäta avståndet mellan elevens boendeadress och skolan. Det ger dig vägledande information om du är berättigad till skolskjuts eller elevresa utifrån avståndskravet.

Grundskola: Läs mer om skolskjuts och busskort i grundskolan på gavle.se
Gymnasieskola: Läs mer om busskort och reseersättning i gymnasieskolan på gavle.se

 

 

Frågor om e-tjänsten

Behöver du hjälp att använda e-tjänsten eller har förslag på förbättringar, är du välkommen att kontakta Gävle kommuns kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00