Placeringsskola

LÄS MER

Via e-tjänsten kan du ta reda på ditt barns placeringsskola. Placeringsskolan är den skola ditt barn har en reserverad plats på.

Läs mer om att välja skola http://www.gavle.se/Utbildning--barnomsorg/Grundskola/Att-valja-skola/

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00