Förutvarande Gävle stad

LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du söka på en adress och se om den ligger innanför eller utanför Gävle stadsgräns som den såg ut 1924.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00