Beställ nybyggnadskarta/kartutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du beställa en nybyggnadskarta eller ett kartutdrag. Denna karta kan till exempel användas vid din bygglovsansökan, bygglovsanmälan eller ditt ärende till Miljö- och hälsoskydd. 

När du ska göra en nybyggnad, tillbyggnad eller ansöka om bergvärmepump eller enskilt avlopp krävs ett kartunderlag i form av en nybyggnadskarta eller ett kartutdrag. Att beställa det från Livsmiljö Gävle är ditt första steg i din ansökan. Kartunderlaget använder du som ett underlag för att rita in vart din byggnad ska placeras eller var förändringen ska ske.

Nybyggnadskartan levereras inom fyra veckor och kartutdrag inom två veckor, oftast snabbare. 

Vid enklare åtgärder kan du använda en egen karta eller beställa ett kartutdrag via denna e-tjänst.

Från och med 1 januari 2019 tas en kostnad ut för såväl nybyggnadskartan som kartutdraget.  Kostnaden varierar beroende på åtgärd, tomtstorlek m.m.

Läs mer om kartunderlag och vad det kostar.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa