Beställ nybyggnadskarta/kartutdrag för bygglov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du beställa nybyggnadskarta eller kartutdrag inför din bygglovsansökan eller bygglovsanmälan.

När du ska göra en tillbyggnad eller nybyggnad, krävs oftast en nybyggnadskarta. Att beställa den från Samhällsbyggnad Gävle är ditt första steg i att ansöka om bygglov. Nybyggnadskartan använder du som ett underlag för att rita in var din byggnad ska placeras. Den levereras inom tre veckor. En kostnad tas ut för nybyggnadskartan, den varierar beroende på åtgärd, tomtstorlek m.m. Vid enklare åtgärder kan du använda en egen karta eller beställa ett gratis kartunderlag från Samhällsbyggnad Gävle. Det levereras inom två veckor, oftast snabbare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa