Nybyggnadskarta/kartunderlag för bygglov - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du beställa nybyggnadskarta eller kartutdrag inför din bygglovsansökan eller bygglovsanmälan.

När du ska göra en tillbyggnad eller nybyggnad, krävs oftast en nybyggnadskarta. Att beställa den från Samhällsbyggnad Gävle är ditt första steg i att ansöka om bygglov. Nybyggnadskartan använder du som ett underlag för att rita in var din byggnad ska placeras. Den levereras inom tre veckor. En kostnad tas ut för nybyggnadskartan, den varierar beroende på åtgärd, tomtstorlek m.m. Vid enklare åtgärder kan du använda en egen karta eller beställa ett gratis kartunderlag från Samhällsbyggnad Gävle. Det levereras inom två veckor, oftast snabbare. 

Enligt personuppgiftslagen får vi inte behandla dina uppgifter utan ditt godkännande.
Genom att du klickar på ”Skicka in” i våra e-tjänster godkänner du att Gävle kommun behandlar dina uppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa