Huvudmans/Omyndigs tillgångar och skulder - förteckning

LÄS MER

Gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare ska ge in förteckning av den omyndiges/huvudmannens tillgångar och skulder per förordnandedagen.

Förteckningen enligt det ovanstående ska vara överförmyndaren tillhanda inom två månader från förordnandedagen.

Legala förmyndare (föräldrar) ska ge in förteckning inom en månad från det omyndigs tillgångar överstigit åtta gånger gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller erhållit tillgångar under villkor om att förvaltnin

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00