Huvudmans/Omyndigs tillgångar och skulder - förteckning

LÄS MER

När gode män, förvaltare och förmyndare tillträder sitt uppdrag ska de lämna in en förteckning över den omyndiges/huvudmannens tillgångar och skulder från och med förordnandedagen.

Förteckningen ska vara överförmyndaren tillhanda inom två månader från förordnandedagen (legala förmyndare inom en månad). Blankett för förteckningen hämtar du här.

Information om hur du fyller i blanketten: Checklista till förteckning

 

 

Frågor om e-tjänsten

Behöver du hjälp att använda e-tjänsten eller har förslag på förbättringar, är du välkommen att kontakta Gävle kommuns kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00