Huvudmans/Omyndigs tillgångar och skulder - förteckning

LÄS MER

När gode män, förvaltare och förmyndare tillträder sitt uppdrag ska de lämna in en förteckning över den omyndiges/huvudmannens tillgångar och skulder från och med förordnandedagen. Förteckningen ska vara överförmyndaren tillhanda inom två månader från förordnandedagen (legala förmyndare inom en månad). Blankett för förteckningen kan du hämta här.

För ytterligare information kring att fylla i denna blankett se bilaga: Checklista till förteckning

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00