Friköpspris - tomträtt

LÄS MER

Alla tomträttshavare med småhus i Gävle kommun har rätt att friköpa sin tomträtt. Det kan göras närsomhelst under avgäldsperioden. Via denna e-tjänst kan du ta reda på friköpspriset på din tomträtt.

Småhus är en byggnadstyp som är avsett som bostad för en eller två familjer. Vanliga former av småhus är friliggande villor, radhus och kedjehus.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00