Friköpspris - tomträtt

LÄS MER

Alla tomträttshavare i Gävle kommun har rätt att friköpa sin tomträtt. Det kan göras närsomhelst under avgäldsperioden. Via denna e-tjänst kan du ta reda på friköpspriset på din tomträtt.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00