Asunnonsopeuttamisavustus - hakemus / Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

LÄS MER

Hakemuslomake asunnonsopeuttamisavustusta varten löytyy täältä. Tieto siitä, mihin lomake lähetetään löytyy lomakkeen ensimmäisen sivun yläreunasta.

Muut tiedot ja ohjeet löytyvät lomakkeen viimeiseltä sivulta. Jos sinulla itselläsi ei ole mahdollisuutta tulostaa lomaketta, voit saada siihen apua kunnan asiakaspalvelusta, yhteystiedot alla.

/

Här kan du hämta blankett på finska för ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Information om vart den ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten. 

Övrig info och anvisningar för blanketten finns på sista sidan. Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Behöver du hjälp att använda e-tjänsten eller har förslag på förbättringar, är du välkommen att kontakta Gävle kommuns kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00