Kommunens tomt- och småhuskö - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunens fördelning av småhus med äganderätt eller bostadsrätt samt tomt för permanent- eller fritidsbebyggelse i egen regi sker via tomt- och småhuskön.

Ansökan till tomt- och småhuskön görs digitalt via denna e-tjänst, eller skriftligen genom att hämta hem tillhörande blankett.

Regler för tomt- och småhuskö på Gävle kommuns hemsida.

Tomt- och småhuskön - så fungerar det.

Information om behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen PUL (SFS 1988:204)

Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för Samhällsbyggnad Gävles behandling av personuppgifter. Personuppgifter som lämnats i denna ansökan registreras för administration och andra åtgärder som är nödvändiga för ärendets handläggning.

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår, efter skriftlig och undertecknad begäran, få reda på vilka personuppgifter som Samhällsbyggnadsnämnden behandlar om dig. Samhällsbyggnadsnämnden är även skyldiga att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.

Avgifter

Avgiften är 500 kr och den betalas:

  • via internetbank på plusgiro 1 48 08-0
  • via inbetalningskort på plusgiro 1 48 08-0

Obs! Betalningsdag gäller som registreringsdatum i tomt- och småhuskön. 

Glöm inte att ange namn, adress och ange vårt referensnummer 1066-8150-31321

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa