Begära ut betyg från grund- och gymnasieskolor

LÄS MER

Här kan du begära ut betyg från Gävles kommunala grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor. Du kan även begära ut slutbetyg från fristående gymnasieskolor.

Betygen skickas till dig via brev inom två veckor.

Läs mer om att begära ut betyg på gavle.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa