Begära ut betyg från grund- och gymnasieskolor

LÄS MER

Beställ kopior av betyg från Gävles kommunala grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor samt fristående gymnasieskolor.

Läs mer om att begära ut betyg på gavle.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa