Begära ut betyg från kommunala grund- och gymnasieskolor

LÄS MER

Här kan du begära ut betyg från Gävles kommunala grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och John Bauer-gymnasiet (upphörd friskola).

Betygen skickas till dig via brev inom två veckor.

Läs mer om att begära ut betyg på gavle.se

Hantering av personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen får vi inte behandla dina uppgifter utan ditt godkännande.
Genom att du klickar på ”Skicka in” i våra e-tjänster godkänner du att Gävle kommun behandlar dina uppgifter.

Mer information kring personuppgiftslagen och hur Gävle kommun hanterar dina uppgifter hittar du på https://sjalvservice.gavle.se/om.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa