Geoteknisk undersökning

LÄS MER

Tjänsten är avsedd för de konsulter som är kontrakterade av Gävle kommun för att genomföra en geoteknisk undersökning.

Här lämnar konsulten in den komprimerade mapp med undersökningsmaterial som kommunen har beställt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Konsult åt Gävle kommun för att genomföra geoteknisk undersökning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa