Geotekniska undersökningar - inlämning av material (testversion)

LÄS MER

Här lämnar du in den mapp med undersökningsmaterial som kommunen har beställt.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa