God man för ensamkommande barn - bilaga till yrkande om arvode och ersättning för utgifter

LÄS MER

Här kan du hämta bilagan till blanketten yrkande om arvode. Bilagan är ett stöd för ifyllning av blanketten.

Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00