God man för ensamkommande barn - förteckning över tillgångar och skulder

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för att göra en förteckning över de tillgångar och skulder som det ensamkommande barnet har.

Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00