Ekonomiskt bistånd - återansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Är du arbetslös ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka arbete aktivt.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ett pågående försörjningsstödsärende hos Socialtjänst Gävle
  • Med i testgrupp för e-tjänsten

Du kommer gå igenom följande steg:

Föregående Nästa