Ekonomiskt bistånd - återansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att ni ska ha gjort allt ni kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Är du arbetslös ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka arbete aktivt.

Tänk på att ni vid inskickat ärende intygar era angivna uppgifter på heder och samvete, löpande stickprovskontroller utförs och ni måste då kunna styrka dina/era uppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID
  • Ett pågående försörjningsstödsärende hos Socialtjänst Gävle
  • Med i testgrupp för e-tjänst

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa