Störning - anmälan

LÄS MER

Med den här tjänsten kan du anmäla om du störs i din boendemiljö eller i offentliga lokaler.

En störning kan t.ex. handla om:

  • vedeldning
  • störande grannar
  • buller från fläktar och restauranger
  • höga ljudnivåer
  • tobaksrök
  • mögel i badrum
  • låg temperatur
  • bristande ventilation eller liknande frågor som rör inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler
  • störningar utomhus, till exempel på tomtmark

Den störning som du upplever ska utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störningar som tidigare pågått men numera upphört handläggs inte.

För att ärendet ska handläggas ska du nyligen ha kontaktat och påpekat störningen för din fastighetsägare/-bostadsrättsförening eller den person, alternativt den verksamhetsutövare som orsakar störningen. Fastighetsägaren eller den som orsakat störningen bör ha fått rimlig tid för att utreda problemet och vidta åtgärder.

I samband med att du skickat in din ansökan kommer du att få en bekräftelse via e-post.

Handläggningstiden varierar därefter mycket beroende på ärende.
 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa