Oma valinta kotipalvelun tuottaja - valintalomake / Eget val av utförare i hemtjänsten - valblankett

LÄS MER

Lomake kotipalvelun tuottajan valintaa varten löytyy täältä. Tieto siitä, mihin lomake lähetetään löytyy lomakkeen ensimmäisen sivun yläreunasta.

Jos sinulla itselläsi ei ole mahdollisuutta tulostaa lomaketta, voit saada siihen apua kunnan asiakaspalvelusta, yhteystiedot alla.

/

Här kan du hämta valblankett för eget val av utförare i hemtjänsten. Information om vart den ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten. 

Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Behöver du hjälp att använda e-tjänsten eller har förslag på förbättringar, är du välkommen att kontakta Gävle kommuns kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00