Samtycke till egendomens fördelning i dödsbo enligt föräldrabalken 15 kap 5 § - ansökan till Överförmyndaren

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för ansökan om samtycke till egendomens fördelning i dödsbo. Som förmyndare, god man eller förvaltare får du endast med överförmyndarens samtycke överlåta den enskildes andel i boet. Vid godmanskap där huvudmannen själv förstår vad saken gäller kan hen själv skriva under ansökan och behöver inte överförmyndarens godkännande. Information om vart den ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten.

Har du inte möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Behöver du hjälp att använda e-tjänsten eller har förslag på förbättringar, är du välkommen att kontakta Gävle kommuns kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00