Mindre inglasade uterum utan krav på kontrollansvarig- förslag på kontrollplan

LÄS MER

Här kan du hämta blanketten förslag på kontrollplan för mindre inglasade uterum utan krav på kontrollansvarig som hjälper dig som byggherre att se till att byggnads-, rivnings- och markarbeten utförs enligt gällande bestämmelser.

Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00