Familjerådgivningen - kontakt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du kontakta familjerådgivningen för att få en tid för rådgivning, tjänsten kräver e-legitimation.

Familjerådgivningen ringer upp dig från dolt nummer nästkommande vardag mellan 8:00-10:00 för att få veta mer om er situation.

Kontakten via telefon görs på grund av sekretess. Om du inte har möjlighet att svara när vi ringer dig, var god ring oss på 026-17 90 50. 

För mer information om familjerådgivningen se gavle.se

Så behandlar vi dina personuppgifter

I enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) informeras om att de uppgifter som du lämnar i denna tjänst till familjerådgivning kommer att behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess. Uppgifterna registreras för att möjliggöra den fortsatta kontakten med familjerådgivningen och kommer endast användas på det sättet. Användning för reklam eller dylikt kommer ej att ske. Dina uppgifter raderas efter ett år . Enligt lagen har du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per år få besked om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter. Vill du inte lämna ut uppgifter om dig själv men ändå kontakta oss för att boka en tid, vänligen ring oss istället.

Genom att du klickar på ”Skicka in” i våra e-tjänster godkänner du att Gävle kommun behandlar dina uppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa