Arrangemangsstöd - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Arrangemangsstöd ges till aktiviteter som genomförs vid ett enstaka tillfälle. Stödet ska ge ideella föreningar ekonomiska möjligheter att genomföra icke-kommersiella program och arrangemang typ konserter, teaterföreställningar, föreläsningar med mera.

Det är möjligt att söka för publika arrangemang som uppfyller någon eller några av kriterierna nedan:

 • är av särskild betydelse för Gävles kulturliv och/eller samhällsutveckling
 • utgår från perspektiven för, med och av barn och unga
 • eftersträvar att nå nya målgrupper  
 • utvecklar konstnärlig kvalitet och förnyelse 
 • verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, jämställdhet, förståelse och tolerans
 • främjar breda samarbeten inom kulturen 
 • stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte
 • är öppet för allmänheten (inte enbart för en begränsad grupp, till exempel medlemmar)

Bidrag ges inte till:

 • Arrangemang som inte är offentligt
 • Tävlingsverksamhet
 • Välgörenhet

Prioriteringar av ansökningar görs enligt bestämda bedömningsgrunder.

Formella kriterier för alla Arrangemang/projekt

 • Ansökan kan göras via e-tjänst eller via en blankett
 • Ansökan ska ha poststämplats eller inkommit till Kultur & fritid senast innan arrangemanget äger rum
 • Arrangemanget ska äga rum i Gävle kommun
 • Arrangemanget ska vara religiöst och partipolitiskt obundet
 • I marknadsföringen ska det tydligt framgå att Kultur & fritid ger stöd
 • Redovisning av stöd ska ske på särskild blankett senast sex veckor efter att arrangemanget har avslutats
 • Efter godkänd redovisning betalas stödet ut
 • Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska Kultur & Fritid omedelbart meddelas
 • Lagar och förordningar ska följas

Beloppet som beviljas är ett max belopp vid underskott. Skulle arrangemanget utan den beviljade summan göra överskott betalas inte kommunens stöd ut.

Läs mer om arrangemangsstöd på gavle.se

Enligt personuppgiftslagen får vi inte behandla dina uppgifter utan ditt godkännande.
Genom att du klickar på ”Skicka in” i våra e-tjänster godkänner du att Gävle kommun behandlar dina uppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00

Följande behövs för e-tjänsten

 • Du har befogenhet av din förening att ansöka om arrangemangsstöd
 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa