Översiktsplan Gävle kommun år 2030 - lämna synpunkter

LÄS MER

Välkommen att lämna dina synpunkter på Översiktsplan Gävle kommun år 2030. Fram till 31 mars 2017 kan du lämna dina synpunkter.

Material för översiktsplan finns samlat på  http://www.gavle.se/gavle2030. Här hittar du:

  • Huvuddokument Översiktsplan Gävle kommun
  • Populärversion för Översiktsplan Gävle kommun
  • Webbkarttjänst för Översiktsplan Gävle kommun
  • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
  • Kulturmiljöprogram
  • Vindkraftsplan (planeringsunderlag)
  • LIS-plan (planeringsunderlag)
  • Ortsanalys

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa