Anmäl trasig belysning

LÄS MER

Här kan du felanmäla befintlig belysning via e-tjänst.

Det kommunala bolaget Gävle Energi ansvarar för drift och underhåll av befintlig belysning.

  • Gävle Energi åker kontinuerligt runt och kontrollerar och åtgärdar trasig belysning.
  • Av miljömässiga och ekonomiska skäl samlar vi ihop flera olika fel i samma område och åtgärdar dem samtidigt.
  • Träd och buskar kan försämra belysningen. Är det möjligt kan det bli aktuellt att beskära dem.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa