Anmäl skadegörelse på allmän plats

LÄS MER

Här kan du rapportera/anmäla skadegörelse på allmänna platser i Gävle kommun.

Skadegörelse på allmänna platser som är farlig för allmänheten åtgärdar vi på vardagar inom 24 timmar från det att det  kommit till våran kännedom.

Gävle kommun ansvarar för sanering och reparationer av kommunens egna byggnader och anläggningar, om den skadegörelse du rapporterar in inte tillhör kommunen hjälper vi dig med kontaktuppgifter till berörd ägare av fastigheten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa