Anmäl stor vattenansamling eller översvämning

LÄS MER

Här kan du felanmäla översvämning, större vattenansamling och brunnar i Gävle kommun.

Gävle kommun samarbetar med Gästrike vatten för att ge bästa möjliga hjälp

  • Större vattenansamlingar och översvämningar kan ha många olika orsaker. Åtgärden kan därför ta olika lång tid beroende på hur komplext problemet är.
  • Gävle kommun samarbetar med andra aktörer för att åtgärda vattenrelaterade problem i vår stad. Du kan därför få återkoppling på din felanmälan från en annan avsändare än Gävle kommun.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa