Prövning av gymnasiekurs

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som inte är elev i gymnasieskolan men som vill ha betyg därifrån har rätt att genomgå prövning i alla kurser som får finnas på ett nationellt program.

En prövning innebär att du redovisar kunskaper och färdigheter i en kurs och att du bedöms utifrån kursens betygskriterier. Det är kursens mål som avgör hur prövningen läggs upp och prövningen kan därför variera stort mellan olika kurser. Om kursen har ett nationellt prov ingår provet i allmänhet i prövningen.

Vid en prövning får du ingen undervisning eller handledning. Skolan tillhandahåller inte heller något studiematerial inför prövningen.

Rätten att pröva kurser i det gamla gymnasiet (utbildning som påbörjades före den 1 juli 2011) upphörde den 30 juni 2016.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa