Meddela sysselsättning för ungdom 16-20 år

LÄS MER

Du som är 16-19 år och varken studerar eller jobbar kan få hjälp med studie- och yrkesvägledning och din personliga utveckling hos kommunens aktivitetsansvar. Det finns även olika dagliga aktiviteter utifrån dina intressen och behov. 

För att kunna informera alla som har rätt till kommunens erbjudande vill vi veta veta vad du är sysselsatt med just nu. 

Enligt skollagen ska alla kommuner föra register över ungdomars sysselsättning. Genom e-tjänsten samlar KAA därför in personuppgifter om dig eller den elev som är aktuell för skolavhoppet eller sysslolösheten. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa