Önskemål om ny belysning

LÄS MER

Här kan du lämna in ett önskemål om en plats i Gävle som du anser behöver lysas upp nattetid.

Läs mer om gatubelysning på gavle.se 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa