Nedladdning av Gävle stads logotyp - registrering

LÄS MER

Här kan du via e-tjänst registrera dig för att ta del av platsvarumärkets logotyp.

För att få ladda ner logotypen för platsvarumärket Gävle krävs det att du följer vissa riktlinjer. Riktlinjerna finner du nedan. I och med att du registrerar dig via denna e-tjänst godkänner du riktlinjerna för användande av logotypen.

Riktlinjer för användning av logotypen

Det är viktigt att nedanstående riktlinjer följs när du använder logotypen för platsvarumärket.

  • Varumärket Gävles symbol ska betraktas som ett gemensam budbärare och inte som en gemensam avsändare.
  • Varumärket Gävles symbol ska användas på ett sådant sätt att det tydligt framgår vem som är avsändare. Den ska inte ersätta företagens/organisationernas varumärken eller grafiska profiler. Användande som ensam symbol/varumärke på en produkt/plats etc kan ske, men kräver särskilt beslut.
  • Varumärket Gävles symbol består av en symbol och ordet Gävle. Symbolen är fri att använda utan ordet Gävle. Däremot ska aldrig ordet Gävle med utseende som i symbolen användas separat.
  • Varumärket Gävles symbol ska användas i sammanhang som stödjer Gävle på ett positivt och respektfullt sätt.
  • Varumärket Gävles symbol får inte modifieras på något sätt. Detta innefattar, skevning, toning, skuggning eller andra effekter. Den får inte heller roteras, vinklas eller läggas spegelvänd. Det är inte heller tillåtet att skriva till en payoff, byline eller slogan.
  • Varumärket Gävles symbol får inte användas på ett sådant sätt att den dominerar budskapet på den yta som är aktuell. Den kan följaktligen inte utgöra ett huvudbudskap. Undantag från denna regel kräver särskilt beslut.
  • En förutsättning för användande av Varumärket Gävles symbol är att ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation följs: www.reklamombudsmannen.org
  • Gävle kommun förbehåller sig rätten att ålägga det företag som nyttjar varumärket Gävles symbol på ett felaktigt sätt, att vidta åtgärder så att felaktigt nyttjande upphör.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa