Medgivande om att fullgöra skolplikt på annat sätt - ansökan

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för ansökan om medgivande om att fullgöra skolplikt på annat sätt enligt 24 kap. 23 § skollagen (2010:800).
Information om vart den ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten.

Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Behöver du hjälp att använda e-tjänsten eller har förslag på förbättringar, är du välkommen att kontakta Gävle kommuns kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00