Upplysning om påträffad förorening enligt 10 kap. miljöbalken

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för upplysning om påträffad förorening enligt 10 kap. miljöbalken . Information om vart den ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten. 

Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00