Ansök om gränsutvisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du ansöka om att få dina fastighetsgränser utvisade (inom Gävle och Älvkarleby kommun).

Om du är osäker på var fastighetsgränsen går kan vi, i de fall det går, komma ut och markera gränsens läge temporärt. Markeringen görs vanligtvis med en träkäpp eller sprayfärg. Markeringen kan exempelvis hjälpa om du tillfälligt vill veta var du ska sätta upp ett staket, stödmur eller häck.

En förutsättning för att kunna markera fastighetsgränsen är att det inte finns några juridiska tveksamheter om gränsens läge. Markeringen är inte juridiskt bindande. Om du behöver få en permanent återutsättning av en gränsmarkering ska du istället söka om en lantmäteriförrättning (särskild gränsutmärkning eller fastighetsbestämning).

Kostnaden för gränsutvisning baseras på nedlagd tid för arbetet. Timtaxan är 900kr/tim (1125kr/tim inkl moms). Arbetet, dvs arkivforskning och övriga fältförberedelser samt restid och utvisning av fastighetsgräns, brukar i normalfallet ta ca 3 timmar.

Gränsutvisningen utförs normalt inom 14 arbetsdagar från att din beställning kommit in. Om du har ett specifikt önskemål om tidpunkt för gränsutvisningen så kan du ange det, så försöker vi tillgodose det. Vi kontaktar alltid dig före vi åker ut och utför gränsutvisningen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa