Rapportera fiskefångst

LÄS MER

Här kan du rapportera in den fisk du fiskat upp i Nedre Gavleån i Gävle. 

Varje år rapporterar Nedre Gavleåns fiskevårdsområde hur mycket fisk som fångats i ån till Havs- och vattenmyndigheten. Rapporterna sammanställs och visar statistik på om en viss art fiskas för hårt eller om något annat påverkar fisken, det är därför viktigt att du som dragit upp fångst lämnar in en fiskerapport.

Du rapporterar in din fiskefångst efter varje avslutat fiske, fiskar som inte håller måttet och släpps tillbaka räknas även som fångst. Du kan även skriva ut fiskerapporten, fylla i den och lämna till Gävle kommuns kundtjänst.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa