Anmälan till prövning hos Vuxenutbildningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla dig till prövning hos Vuxenutbildningen via e-tjänst.

Då kan du göra en prövning

  • För att få göra en prövning gäller att du vid anmälningstillfället ska vara minst 20 år* eller vara inskriven som studerande vid skolan.
  • Prövning kan endast göras i kurser som anordnas/anordnats på Komvux och som skolan har faktisk kompetens att genomföra.
  • Studerande vid Komvux, Gävle som fått betyget ”F” i kurs har rätt att göra en avgiftsfri prövning terminen efter kursslut.

*Om du är yngre än 25 år och har gått din gymnasieutbildning i Gävle Kommun kan du läsa mer här om hur du anmäler dig till prövning. 

Efter din anmälan
Efter att din fullständiga anmälan har inkommit och anmälningsdatum för perioden har gått ut, skickas ett meddelande till dig, via vår e-tjänst, om vilken lärare du skall kontakta. Du ansvarar själv för att ta kontakt med läraren.

Vid prövningstillfället måste du uppvisa legitimation.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa