Anmälan till prövning hos Vuxenutbildningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäl dig till prövning hos Vuxenutbildningen.

Då kan du göra en prövning

  • För att få göra en prövning gäller att du vid anmälningstillfället är 20 år och bosatt i landet. Behörig är också den som är yngre och som har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan.
  • Prövning kan endast göras i kurser som anordnas/anordnats på Komvux och som skolan har faktisk kompetens att genomföra.
  • Studerande vid Komvux, Gävle som fått betyget ”F” i kurs har rätt att göra en avgiftsfri prövning terminen efter kursslut.
  • Om du är yngre än 25 år (och inte studerande vid Vuxenutbildningen i Gävle) ansvarar gymnasieskolan för din prövning och du gör din anmälan här: Till prövning för dig under 25 år

Vad händer efter min anmälan?
Efter att din fullständiga anmälan har inkommit och anmälningsdatum för perioden har gått ut, skickas ett meddelande till dig, via vår e-tjänst, om vilken lärare du skall kontakta. Du ansvarar själv för att ta kontakt med läraren.

Vid prövningstillfället måste du uppvisa legitimation.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa