Anmälan till prövning hos Vuxenutbildningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla dig till prövning hos Vuxenutbildningen.

Då kan du göra en prövning

  • För att få göra en prövning ska du vid anmälningstillfället ha fyllt 20 år och vara bosatt i landet. Behörig är också den som är yngre och som har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan.
  • Prövning kan endast göras i kurser som anordnas/anordnats på Komvux och som skolan har faktisk kompetens att genomföra.
  • Studerande vid Komvux, Gävle som fått betyget ”F” och/eller "IG" i en eller flera kurser har rätt att göra en avgiftsfri prövning.
  • Du får anmäla dig till max 3 prövningar/period.

*Om du är yngre än 25 år (och inte är studerande vid Vuxenutbildningen i Gävle) ansvarar gymnasieskolan för din prövning. Till anmälan för prövning på gymnasieskolan.

Innan din anmälan
Innan du anmäler dig via e-tjänsten måste du betala avgiften som är på 500 kronor per prövning/kurs. Tänk på att avgiften inte återbetalas vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället.

Observera att du inte kan anmäla dig till en prövning innan du har betalat och kan bifoga en "printscreen" eller foto som visar betalningen.

Betalning

Betala till bankgirokonto: 5568-4211, Gävle kommun.

Skriv prövning, och ange:

  • Personnummer
  • Namn
  • Vilken kurs prövningen gäller
  • Referensnummer 31321-1430-4721

Exempel: Prövning, 800101-xxxx, Förnamn Efternamn, Kurs, referensnr 31321–1430–4721

Efter din anmälan
Efter att din fullständiga anmälan har inkommit och anmälningsdatum för perioden har gått ut, skickas ett meddelande till dig, via vår e-tjänst, om vilken lärare du skall kontakta. Du ansvarar själv för att ta kontakt med läraren.

Vid prövningstillfället måste du uppvisa legitimation.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa