Meddela förändrad skolgång från gymnasieskola - för skolpersonal

LÄS MER

Här kan du som skolpersonal och studie- och yrkesvägledare rapportera förändrad skolgång (som till exempel avhopp, byte av skola, flyttat från kommunen, permitering, uppehåll med mera) från gymnasieskola och sysslolös ungdom i åldern 16-19 år. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fullständiga person- och kontaktuppgifter till den som hoppat av

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa