Bostadsanpassningsbidrag - nyttjanderättshavarens medgivande

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för nyttjanderättshavarens medgivande om bostadsanpassningsbidrag.

Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan. 

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00