Synpunkter och klagomål inom enheten för daglig verksamhet (EDV)

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att lämna synpunkter och klagomål på enheten för daglig verksamhet (EDV). 
Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00