Begäran om jämkning enligt 12 kap 2§ Äktenskapsbalken

LÄS MER

Här kan du/ni hämta blankett för att ansöka om begäran om jämkning enligt 12 kap 2§ Äktenskapsbalken. Information om vart den ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten.

Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00