Lantmäteriförrättning - ansökan via e-tjänst

LÄS MER

När du startar den här e-tjänsten länkas du vidare till en annan sida och du kommer inte kunna följa ditt ärende här på Mina sidor.

Via Lantmäteriets e-tjänst för lantmäteriförrättningar kan du ansöka om åtgärderna fastighetsreglering, avstyckning, klyvning och sammanläggning i Gävle kommun.

Frågor om e-tjänsten

Behöver du hjälp att använda e-tjänsten eller har förslag på förbättringar, är du välkommen att kontakta Gävle kommuns kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00

Följande behövs för e-tjänsten