Lantmäteriförrättning - ansökan via e-tjänst

LÄS MER

Via Lantmäteriets e-tjänst för lantmäteriförrättningar kan du ansöka om åtgärderna fastighetsreglering, avstyckning, klyvning och sammanläggning i Gävle kommun.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation