Val av skola - förskoleklass

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Val av skola ska göras mellan 15 januari - 15 februari 2019

Här väljer du vilken grundskola ditt barn ska börja i förskoleklass samt anmäler plats till fritidshem. Du kan göra skolvalet via antingen en e-tjänst eller blankett.
Du som vårdnadshavare väljer grundskola inför att ditt barn ska börja förskoleklass.

Att börja förskoleklass är första steget in i skolans värld! Förskoleklass leds av förskollärare, omfattar tre timmar per dag och följer skolans läsår. I Gävle kommun finns 24 kommunala grundskolor och fyra fristående grundskolor som har förskoleklass. I denna e-tjänst kan du söka till de kommunala skolorna eller upplysa oss om att du planerar att söka till en fristående skola. 

Att välja skola
Du som vårdnadshavare har möjlighet att välja grundskola till ditt barn. Val av skola görs i januari-februari inför att barnet ska börja förskoleklass och årskurs 7.
Alla barn har rätt till en plats på den skola vars geografiska placeringsområde de tillhör men det går också att välja någon av de andra skolorna i Gävle.

Via den här karttjänsten kan du ta reda på vilken som är ditt barns placeringsskola https://gis.gavle.se/pubs/smart/?karta=placeringsskola

Läs mer om att välja skola på Gävle kommuns webbsida.
 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation för samtliga vårdnadshavare
  • Svenskt personnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa