Sök försörjningsstöd - nyansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är endast för dig som söker för första gången eller inte sökt försörjningsstöd senaste tre månaderna! 

Om du har ett pågående ärende ska du använda e-tjänsten för återansökan.

Är du osäker kan du vända dig till Gävle kommun kundtjänst. 

026-17 80 00

E-post: gavle.kommun@gavle.se

www.gavle.se/forsorjningsstod

 

Det här krävs av dig innan du kan få försörjningsstöd

Du måste ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning.

Är du arbetslös krävs det till exempel att du aktivt söker arbete eller deltar i arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande. Du ska också ha ansökt om de andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till (exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning).

Ekonomiskt bistånd kan sökas av svenska medborgare samt utländska medborgare med uppehållstillstånd som bor eller vistas i Gävle kommun.

De uppgifter som du lämnar vid ansökan måste vid kontroll kunna styrkas med giltiga underlag. Försörjningsstödsenheten anmäler alla misstänkta bidragsbrott.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID
  • Att du inte sökt försörjningsstöd under de senaste tre månaderna

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa