Tyck till om kulturpolitiska programmet

LÄS MER

Gävle är en kommun som växer och utvecklas och där behöver kulturen finnas med som en viktig medspelare. För att ligga i linje med kommunens övriga planer och inriktningsmål krävs ett nytt program för kulturen med en tydlig viljeriktning samt tillhörande handlingsplan.

Läs mer om det här på sidan Tyck till om kulturpolitiska programmet på gavle.se 

Varmt välkommen att tycka till! 

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa