Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att ansöka om tillstånd för tobaksförsäljning i Gävle kommun!

Här kan du ansöka om tillstånd för att sälja tobaksvaror enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Du kan inte söka tillstånd för både detaljhandel eller partihandel i samma ansökan. Vill du bedriva båda typerna av verksamhet får du skicka in två separata tillståndsansökningar.
Detaljhandel innebär att du säljer direkt till konsumenter. Partihandel innebär att du säljer till andra än konsumenter, till exempel detaljhandlare eller andra partihandlare.

Det är viktigt att du skickar in alla begärda handlingar för att din ansökan ska kunna handläggas. Handläggningstiden börjar först då ansökan är komplett.

Om kommunens prövning

Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i den juridiska personen utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare.

Detaljhandel: Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden samt Polismyndigheten kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder lämpligheten.

Partihandel: Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder den ekonomiska lämpligheten. Kommunen måste även begära in ett yttrande från Polismyndigheten samt Tullverket.

Ansök via e-tjänst

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter på Bolagsverkets webbplats.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Ansök via blankett

Vill du istället göra din ansökan via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Postadress:
Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Livsmedel och tillstånd
801 84 GÄVLE

Lokala förhållanden i Gävle kommun

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift.
Läs mer om kommunens regler och avgifter.

Tänk på att det tar ca 6 till 8 veckor, från det att ansökan är komplett, att få sin ansökan prövad. Beslut om stadigvarande tillstånd fattas av Socialnämndens myndighetsutskott.

Frågor kopplat till ditt ärende?

Hör gärna av dig via mail till oss på tillstandsenheten@gavle.se om det uppstår frågor gällande ditt ärende hos oss!

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa